Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010 výkaz příjmů a výdajů podle oddílů oddil iii - Komise Oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor Oddíl VII - Výbor regionů