Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA#Kapitola 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví#Článek 78#(bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES)