Věc C-606/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené království) — Grattan plc v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs