Písemný dotaz E-6133/10 João Ferreira (GUE/NGL) Komisi. 120 milionů lidí v EU žije v chudobě