Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energiiHLAVA II - Podpora vývoje v oblasti jaderné energieKAPITOLA V - SPOLEČNÉ PODNIKYČlánek 51