Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6601 – Voith/IHI/Voith IHI Ecosolutions) Text s významem pro EHP