Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2020/981 ze dne 7. července 2020, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zařazení položky pro Kosovo (Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.) na seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie, a příloha III uvedeného rozhodnutí, pokud jde o vzor osvědčení pro dovoz těchto produktů ze třetích zemí (oznámeno pod číslem C(2020) 4433) (Text s významem pro EHP)