Věc T-201/10: Usnesení Tribunálu ze dne 13. července 2012 — IVBN v. Komise ( „Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Systém podpor poskytnutých Nizozemskem společnostem působícími v oblasti sociálního bydlení — Existující podpory — Zvláštní podpora pro projekty ve prospěch společností působících v oblasti sociálního bydlení — Rozhodnutí o schválení závazků členského státu — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje nová podpora za slučitelnou — Neexistence osobního dotčení — Nezahájení řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádá jakýkoli právní základ“ )