/* */

2011/702/: Rozhodnutí smíšeného výboru EU-Švýcarsko zřízeného článkem 14 Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob č. 2/2011 ze dne 30. září 2011 , kterým se nahrazuje příloha III (Vzájemné uznávání odborných kvalifikací)