Oznámenie o voľnom pracovnom mieste — Nezávislý člen/nezávislá členka Výboru pre dohľad nad centrálnymi protistranami a riaditeľ/riaditeľka pre centrálne protistrany — REF. č.: ESMA/2019/VAC19/AD15