Písemný dotaz E-007413/11 Nuno Melo (PPE) Komisi. Portugalské lesy: využití 10 % finančních prostředků Společenství