Písemný dotaz E-008618/11 Giancarlo Scottà (EFD) Komisi. Daň na maso s cílem omezit negativní vnější dopady