Písemný dotaz E-003518/11 Georgios Koumoutsakos (PPE) Komisi. Násilí na školách v členských státech EU