Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/64 zo  16. januára 2015 , ktorým sa dvestodvadsiaty štvrtýkrát mení nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al Káida