Písemný dotaz E-7129/10 Marian Harkin (ALDE) Komisi. Pojištění proti povodním