Zastaralé akty Rady v oblasti společné zemědělské politiky ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů Rady v oblasti společné zemědělské politiky (KOM(2010)0764 – C7-0006/2011 – 2010/0368(COD))