Písemný dotaz E-006973/11 Roberta Angelilli (PPE) Komisi. Informace o využívání prostředků Společenství obcí Grosseto v období 2007–2013