Písemný dotaz E-006506/11 Sophia in 't Veld (ALDE), Antonyia Parvanova (ALDE), Françoise Castex (S&D), Véronique Mathieu (PPE), Norbert Neuser (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE) a Jean Lambert (Verts/ALE) Komisi. Následné kroky po iniciativě EU v oblasti rozvojových cílů tisíciletí ve výši 1 miliardy EUR