Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9327 – YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV) (Besedilo velja za EGP.)