Písemný dotaz E-010546/10 Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) Komisi. Nespravedlivé předpisy týkající se zavazadel