Písemný dotaz E-009672/11 George Lyon (ALDE) Komisi. Přistoupení členského státu, jednomyslnost v Radě a časový plán