Písemný dotaz E-1582/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) Komisi. Uznání katalánského jazyka