Písemný dotaz E-001896/11 George Lyon (ALDE) Komisi. Monitorování celkového odlovu v odvětví rybolovu