Písemný dotaz E-000958/11 Seán Kelly (PPE) Komisi. Finanční dohled v EU