Věc T-623/11: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2011 — PICO Food v. OHIM — Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE)