Nařízení Komise (EU) č. 812/2010 ze dne 15. září 2010 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky