2012/426/ÜVJP: Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUCAP NESTOR/1/2012, 17. juuli 2012 , Aafrika Sarve piirkonnas piirkondlike merendusalaste võimete tugevdamiseks läbiviidava Euroopa Liidu missiooni (EUCAP NESTOR) juhi ametisse nimetamise kohta