Zadeva C-73/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 27. septembra 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovaška) – Peter Puškár/Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy (Predhodno odločanje — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Členi 7, 8 in 47 — Direktiva 95/46/ES — Členi 1, 7 in 13 — Obdelava osebnih podatkov — Člen 4(3) PEU — Oblikovanje seznama z osebnimi podatki — Predmet — Pobiranje davkov — Boj proti davčnim goljufijam — Sodni nadzor — Varstvo temeljnih pravic in svoboščin — Pogojevanje vložitve pravnega sredstva pred sodiščem s predhodno vložitvijo upravne pritožbe — Dopustnost navedenega seznama kot dokaznega sredstva — Pogoji za zakonitost obdelave osebnih podatkov — Naloga v javnem interesu, ki jo izvaja upravljavec podatkov)