Cauza C-73/16: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 27 septembrie 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovacia) – Peter Puškár/Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy [Trimitere preliminară — Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene — Articolele 7, 8 și 47 — Directiva 95/46/CE — Articolele 1, 7 și 13 — Prelucrarea datelor cu caracter personal — Articolul 4 alineatul (3) TUE — Întocmirea unei liste de date cu caracter personal — Obiect — Perceperea impozitului — Combaterea fraudei fiscale — Control jurisdicțional — Protecția libertăților și a drepturilor fundamentale — Condiționarea căii de atac în justiție de introducerea unei plângeri administrative prealabile — Admisibilitatea listei menționate ca mijloc de probă — Condiții de legalitate a unei prelucrări de date cu caracter personal — Executarea unei sarcini de interes public a operatorului]