Asia C-73/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 27.9.2017 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovakia) – Peter Puškár v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ja Kriminálny úrad finančnej správy (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan unionin perusoikeuskirja — 7, 8 ja 47 artikla — Direktiivi 95/46/EY — 1, 7 ja 13 artikla — Henkilötietojen käsittely — SEU 4 artiklan 3 kohta — Henkilötietoja sisältävän luettelon laatiminen — Tarkoitus — Veronkanto — Veropetosten torjunta — Tuomioistuinvalvonta — Perusvapauksien ja -oikeuksien suoja — Asian saattaminen tuomioistuimen käsiteltäväksi edellyttää, että ensin on tehty hallinnollinen oikaisuvaatimus — Mainitun luettelon hyväksyttävyys todisteena — Henkilötietojen käsittelyn laillisuuden edellytykset — Rekisterinpitäjä suorittaa yleistä etua koskevan tehtävän)