Písemný dotaz E-4725/10 Georgios Papanikolaou (PPE) Komisi. Elektronický odpad