Písemný dotaz E-009079/11 David Casa (PPE) Komisi. Hodnocení iniciativy týkající se malých a středních podniků (Small Business Act)