Písemný dotaz E-010197/10 Corina Creţu (S&D) Komisi. Boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti