Věc T-21/05: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. května 2010 — Chalkor v. Komise ( „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Odvětví měděných sanitárních trubek — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Trvající protiprávní jednání, které má mnoho forem — Pokuty — Omezená účast na kartelové dohodě — Zeměpisný rozsah dotčeného trhu — Doba trvání protiprávního jednání — Spolupráce“ )