Věc T-208/12: Žaloba podaná dne 18. května 2012 — Think Schuhwerk v. OHIM (Boty s červenými ukončeními tkaniček)