Písemný dotaz E-9994/10 Andreas Mölzer (NI) Komisi. Udělování licencí letovým posádkám