Věc C-79/10: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 1. prosince 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Systeme Helmholz GmbH v. Hauptzollamt Nürnberg ( „Směrnice 2003/96/ES — Zdanění energetických produktů a elektřiny — Článek 14 odst. 1 písm. b) — Osvobození energetických produktů používaných jako pohonné hmoty nebo paliva pro leteckou dopravu — Používání letadla pro jiné než výdělečné účely — Působnost“ )