Written question P-4610/10 Georgios Papanikolaou (PPE) lill-Kummissjoni. Qafas interistituzzjonali għall-iffunzjonar tal-kampijiet tat-tfal