PRIVREMENO IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Vijeća o utvrđivanju da postoji očita opasnost da Republika Poljska teško prekrši vladavinu prava (COM(2017)0835 - 2017/0360R(NLE)) Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar