Rozhodnutí Komise ze dne 06/02/2012 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.6411 - ADVENT / MAXAM) podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004. (Pouze anglické znění je závazné)