Písemný dotaz E-001803/11 Nigel Farage (EFD) Komisi. Protokol 24 připojený ke smlouvám