Písemný dotaz E-0419/10 Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Komisi. Sexuální zdraví dívek a chlapců