Písemný dotaz E-007564/11 Cornelis de Jong (GUE/NGL) Komisi. Zprávy o sledování pokroku Bulharska a Rumunska