Stanovisko Komise ze dne 13. dubna 2010 k plánu ukládání radioaktivního odpadu ze zařízení Quotient Bioresearch (Radiochemicals) Ltd v lokalitě Trident Park v Cardiffu ve Velké Británii v souladu s článkem 37 Smlouvy o Euratomu