Písemný dotaz E-0425/10 João Ferreira (GUE/NGL) Komisi. Soupis zdrojů informací o katastrofách