Písemný dotaz E-010961/10 Philippe Juvin (PPE), Malcolm Harbour (ECR), Jürgen Creutzmann (ALDE), Andreas Schwab (PPE) a Małgorzata Handzlik (PPE) Komisi. Následné kroky týkající se vynětí soukromých bezpečnostních služeb z oblasti působnosti směrnice EU o službách na vnitřním trhu