Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. května 2012 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2010: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie