Nařízení Komise (EU) č. 1133/2010 ze dne 30. listopadu 2010 , kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné ve vodách ES subdivizí 22–24 plavidly plujícími pod vlajkou Finska