Oznámení určené Moniru Choukovi, Yassinu Choukovi a Mevlütu Karovi, kteří byli zařazeni na seznam podle článků 2, 3 a 7 nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá na základě nařízení Komise (EU) č. 97/2012