Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2018